Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kanun ve Getirdikleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NEDİR?

Uzun yıllardır tasarı halinde bekleyen ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.
Şirketimiz bu alanda pek çok kurum ve kuruluşa danışmanlık veren ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayan sistemlere sahip bir şirkettir. Şirketimiz ISO 27001 ve ISO 9001 akreditasyona sahiptir.

KVKK'nın sağladığı güvenceler

Kanun’da belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanun’da ayrı ayrı maddelerde de belirtilmiş olan bu maddelere uyulmaması halinde, kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir. Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. İdari para cezaları ise yerine getirilmeyen madde(lere) göre değişmek üzere 5,000 TL’den 1,000,000 TL’ye kadar artabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel veriler, asıl sahipleri tarafından kurum ve kuruluşlara emanet edilen bilgiler olarak değerlendirildiğinde; veriyi işleyen kurumların verinin asıl sahiplerine, emanet aldıkları verilerle ilgili “hesap verebilir” olması için zemin oluşturmakta, kuralları tanımlamaktadır. Kanun, kişisel veriyi işleyen kurumlar için önemli bir dönüşümü de beraberinde getirmektedir. Kurumları ilgilendiren temel soru ise: “Emanet aldığımız kişisel verilerle ilgili hesap verebilir olmak için neler yapmalıyız?” Bu sorunun cevabını verebilen kurumlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da uyumlu olacaklardır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun karşılanmasına metadolojik açıdan bakıldığında Kurumsal Mimari, teknolojik açıdan bakıldığında ise Bilgi Güvenliği perspektifi oldukça önem kazanmaktadır.

Kurumsal Mimari bakış açısıyla Verilerin işlendiği İş Hizmetleri, Süreçleri, bu süreçlerdeki katılımcıların (kişi, organizasyon birimi veya sistemleri) rol ve sorumlulukları, katılımcıların kullandıkları uygulama yazılım ve sistemlerin eriştiği verileri ve verilerin depolandığı veya işlendiği teknoloji bileşenleri doğrudan etki analizi ve değerlendirmeye alınacak şekilde uçtan uca Kurumsal Mimarinin alanına girmektedir.

Bilgi Güvenliği bakış açısıyla bakılırsa Erişim Güvenliği ve Yönetimi, Yazılım yetkilendirmeleri ve Uygulama Kontrolü, Aygıt Kontrolü, Veri tabanı yetkilendirmeleri ve güvenliği ile Ağ Erişim yekilendirmeleri ve Yönetimi gibi bilgi güvenliği konuları öne çıkmaktadır.

İşte tam bu noktada KVKK kapsamında şahısların haklarını bilmesi ve konuda gerekli iş ve başvuruları yapması şahısları; kurum ve kuruluşlar karşısında bilgilerin sızdırılması ve kanuna aykırı olarak verilmesi halinde 36000 Türk Lirasından 1.982.000 Türk Lirasına kadar para cezaları ile karşılaştırmakta; ayrıca kurum ve kuruluş yetkililerinin de 1 seneden 5 seneye kadar hapis cezaları ile yargılanmalarını sağlamaktadır.

Bu kapsamda; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları(bankalar ve yatırım fonları gibi) ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki bilgilerinizin korunması sorumlulukları hakkında şirketimiz tarafından hazırlanan katalogları inceleyebilirsiniz:

Suçlar ve Kabahatler - Tüm idari para ve hapis cezası yaptırımları ile çözümlerimiz

Şirketimizin sunmuş olduğu uygulama ve hizmetler (Şahıslar + Kuruluşlar)

Şirket Profilimiz

Referanslarımız (Her gün güncelleniyor)


Değişime tabi tutulacak bilgiler

- Hesap sahibinin ve kurumlarda kontrol edenlerin adı ve soyadı,

- Adresi,

- Yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası (VKN),

- Doğum yeri ve tarihi,

- Hesap numarası, hesabın yıl sonu bakiyesi ya da değeri,

- Hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı gibi bilgilerden oluşmaktadır.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, imzalanan uluslararası andlaşma ile de korunmaktadır.
OBPA Madde 5
Türkiye'de bulunan yatırım ve gelirleriniz için tüm veri koruma ve olası zararlar için idari ve teknik tedbirlerin yanında hukuki danışmanlık için şirketimizden ve vekil kılacağınız avukatlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.